Mailinside


Nowy wymiar marketingu bezpośredniego Mailinside

Mailinside to projekt dwuwymiarowy. Zarówno strona wewnętrzna jak i zewnętrzna koperty może być użyta w celach reklamowym. Wewnętrzną część wykorzystać można w całości na prezentację kampanii, komunikację z klientem lub akcję sponsoringową. Zamknięcie nie różni się w żaden sposób od typowych przesyłek listowych, ale miejsce otwarcia jest już szczególne: dzięki specjalnej perforacji można błyskawicznie odsłonić wnętrze koperty z zawartym w niej przekazem reklamowym*

* Kopertę otworzyć wzdłuż perforacji

Podnieść górną część

Odsłonić stronę wewnętrzną

Do góry